Ο Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας υποδέχτηκε στο χώρο του γραφείου μας, την υπεύθυνη Marketing του Together Free Press, Ιωάννα Ζαρκάδα.

Ο Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Στεργίου, υποδέχτηκε, καλωσόρισε και ξενάγησε στο χώρο του γραφείου μας, την υπεύθυνη Marketing του περιοδικού Together Free Press, Ιωάννα Ζαρκάδα, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Στεργίου ανέλυσε και εξήγησε στην κα Ζαρκάδα, το ρόλο, τους σκοπούς και τις βασικές επιδιώξεις του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας καθώς και του φορέα υποδοχής του, του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας.

 

Επίσης, συζητήθηκαν και οι δράσεις που έχει πραγματοποιήσει το Κέντρο Πληροφόρησης ως φορέας ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με την ΕΕ, καθώς και οι εκδηλώσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς για όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προάγουν την απασχόληση, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

 

Η συνάντηση έκλεισε με θετικές ενδείξεις μελλοντικής συνεργασίας, κοινής πορείας και δράσεων μεταξύ του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και του Together Free Press, για την προώθηση και υλοποίηση κοινών στόχων και κυρίως για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών της υπαίθρου στην προσπάθειά της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης.