Το Edic Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στην παρουσίαση της Β'τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, με θέμα "Η Ευρωπαϊκή Ένωση".

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας με φορέα υποδοχής τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας - ΟΕΝΕΦ, αποτελεί τον επίσημο φορέα ενημέρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για θέματα που αφορούν και είναι άμεσα συνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Σκοπός και βασική επιδίωξη του Κέντρου μας αποτελεί η παροχή άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης του κοινού και ιδιαίτερα της νεολαίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και τα προγράμματά της. Αντίστοιχα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε έντυπο ενημερωτικό υλικό, φυλλάδια και νομολογίες από τα αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών όλων των ομάδων πληθυσμού, και ειδικότερα των μαθητών – φοιτητών, των νέων επιχειρηματιών, των ανέργων και των αγροτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Τοιουτοτρόπως, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από την κα Χριστίνα Σπύρου (μητέρα, πτυχιούχου του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικ/κών & Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), στο μάθημα της ευέλικτης ζώνης της Β' τάξης της κα Ματσουλιάδου Χριστίνας, του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, με θέμα "Η Ευρωπαϊκή Ένωση", την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019. 

 

Η παρουσίαση είχε ως στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά με απλά λόγια και δραστηριότητες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου κα Κωνσταντίνου Ελένη, ενθαρρύνοντας τέτοιου είδους δράσεις, μίλησε και εξήγησε στους μικρούς μας φίλους τη δράση, τον ρόλο και τους στόχους του Κέντρου και παρείχε το αντίστοιχο έντυπο ενημερωτικό υλικό, για να φέρει ένα βήμα πιο κοντά τους μαθητές με την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής τους ταυτότητας.