Ο ρόλος του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας:

 

  • Ενημερώνει όλους τους πολίτες της Περιφέρειας, σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη βοήθεια που μπορεί να χορηγηθεί μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων.
  • Οργάνωση συζητήσεων και ημερίδων με σκοπό την πληροφόρηση – ενημέρωση όλων των ομάδων πληθυσμού, και ειδικότερα των μαθητών – φοιτητών, των νέων επιχειρηματιών, των ανέργων και των αγροτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  • Διευκόλυνση της ανταλλαγής των πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δυναμική της περιοχής λειτουργίας.

 

Βασικές επιδιώξεις του Europe Direct:

 

  • Παροχή άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης του κοινού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές και τα προγράμματά της.
  • Η προσφορά έντυπου υλικού, φυλλαδίων και νομολογιών από τα αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η διάχυση κοινοτικών πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς για όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν την απασχόληση, εκπαίδευση και προάγουν τον πολιτισμό.
  • Η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών της υπαίθρου στην προσπάθειά της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης.

 

 

Φορέας υποδοχής του Κέντρου είναι ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.