Δρ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης

Πρόεδρος Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Europe Direct

Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου

Επικεφαλής Europe Direct

Ελένη Κωνσταντίνου

Επιστημονική συνεργάτης Europe Direct