Κωνσταντίνος Φιλιππίδης

Ph.D, M.Sc., Μ.Α., Πολιτικός Επιστήμονας

Πρόεδρος Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας

Νόμιμος Εκπρόσωπος - EDIC Δυτικής Μακεδονίας


Ευάγγελος Δημητρίου

Παιδαγωγός

Υπεύθυνος δράσεων Νεολαίας - ICT Manager - Διαχειριστής ΤΠΕ & social  media


Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου

Ph.D, M.Ed., Μ.Α., Οικονομολόγος

Επικεφαλής EDIC Δυτικής Μακεδονίας – Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη Νεολαία (ERASMUS+, ESC)


Ελένη Κωνσταντίνου

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Απασχόληση και Ανεργία, Ευκαιρίες για του Νέους