Ευκαιρίες ενημέρωσης, κινητικότητας, εθελοντισμού, κατάρτισης και εργασίας για νέους στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο!


Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα: 

https://ec.europa.eu/greece/home_el

 

 


Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe:

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 

 


Opportunities for young people to volunteer or work in projects in their own country or abroad:

 https://europa.eu/youth/solidarity_en


The European exchange programme for Entrepreneurs (New or potentail):

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


Trainings, Seminars, Conferences, Study Visits and much more:

https://salto-youth.net


Your free, personal tool for learning and working in Europe:

https://europa.eu/europass/en


Work anywhere in Europe! Search. Find. Match.

https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage


Opportunities for Learning, Volunteering, Internships, Grants etc.:

https://eurodesk.eu/


                  Community for cultural exchange, working holidays &                                        volunteering in 170 countries:

                  https://www.workaway.info/


Information and opportunities for young people across Europe: https://europa.eu/youth/EU_en

 


                               European Personnel Selection Office:

                               https://epso.europa.eu/


Σημεία επαφής του Europe Direct σε όλη τη Δυτική Μακεδονία

Europe's Corner στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, στη Βιβλιοθήκη. 

 

 

Europe's Corner στο Δήμο Καστοριάς, στην είσοδο του Δημαρχείου. 

 

 

Europe's Corner στο Δήμο Αμυνταίου, στην είσοδο του Δημαρχείου. 

 

 

Europe's Corner στο Δήμο Πτολεμαΐδας, στην είσοδο του Δημαρχείου. 

 

 

Europe's Corner στο Δήμο Κοζάνης, στην είσοδο του Δημαρχείου. 

 

 

Europe's Corner στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας.