Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στην Ετήσια Συνάντηση του Δικτύου Europe Direct στις 17-18 Φεβρουαρίου 2020, στην Αθήνα.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας – Europe Direct συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct, που πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, στην Αίθουσα Σιώτη  - Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

 

Το Edic Δυτικής Μακεδονίας εκπροσώπησαν οι κ. Κωνσταντίνος Στεργίου, Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος του ΟΕΝΕΦ (φορέα υποδοχής του Κέντρου), και ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας και νόμιμος εκπρόσωπος του Edic Δυτικής Μακεδονίας.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) που αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. για μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, βασισμένη σε μία σύγχρονη, αποδοτική αλλά και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο. Κύριοι άξονες της νέας στρατηγικής είναι η προστασία, η διατήρηση και η ενίσχυση του φυσικού πλούτου της Ε.Ε., η προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από τους αυξανόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας πως η μετάβαση προς τη νέα τάξη πραγμάτων θα είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να λάβουν γνώση και για άλλα καίρια ζητήματα όπως για το "digital marketing", για την καμπάνια της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα "Rural Corporate Campaign της Ε.Ε.", αλλά και για τα τρέχοντα θέματα του Δικτύου, καθώς και για όλες τις εξελίξεις στην Ε.Ε.

 

Ευχαριστούμε θερμά την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα καθώς και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Ακολουθεί το σχετικό φωτογραφικό υλικό από την πρώτη συνάντηση του Δικτύου Europe Direct στην Ελλάδα, για το 2020.