Οι νέοι σε εποχές κρίσης ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - BRAIN DRAIN

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει και υποστηρίζει την ημερίδα με θέμα "Μετανάστευση - Κινητικότητα - Brain Drain" που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2019, στο μεγάλο αμφιθέατρο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα και ώρα 15:00 μ.μ..

 

Αντικείμενο της ημερίδας, που αποτελεί πράξη διάχυσης του ερευνητικού έργου «Νέοι/ες ‘σε κρίση’/ στην κρίση: Κατασκευές της επιστημονικής μετανάστευσης στον λόγο Ελλήνων/ίδων του εξωτερικού και των ΜΜΕ» (https://youth-in-crisis.weebly.com/) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Διά βίου Μάθηση», «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», ΕΔΒΜ 34, ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι η κινητικότητα των νέων.

 

Ως μέλος της  οργανωτικής επιτροπής και ομιλητής στην ημερίδα, ο επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου, ως οικονομολόγος και εκπαιδευτής νέων μη τυπικής μάθησης στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, πρόκειται να ενημερώσει τους συμμετέχοντες στην ημερίδα για το φαινόμενο του brain drain και της φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, για τα οφέλη και πλεονεκτήματα της επιστροφής τους στην πατρίδα, καθώς και για τον ρόλο  της  εργασίας  με  τον  τομέα  της  Νεολαίας  (youthwork) και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως παράγοντες για την μεταστροφή  από το brain drain  στο brain gain. 

 

Δεν υπάρχει τέλος συμμετοχής στην ημερίδα.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Χώρος διεξαγωγής ημερίδας

Μεγάλο Αμφιθέατρο Παιδαγωγικής Σχολής

3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης

53100, Φλώρινα 

Παρακάτω παρατίθεται η αφίσα όπως επίσης και το πρόγραμμα της ημερίδας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://youth-in-crisis-dayconference.weebly.com