Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: έναρξη «το συντομότερο δυνατόν το φθινόπωρο»

-Ο COVID-19 έχει αναδείξει τις θεσμικές αδυναμίες της ΕΕ

 

-Το Συμβούλιο πρέπει να υιοθετήσει λογικές θέσεις στο άμεσο μέλλον και να δεσμευτεί για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που θα προτείνει η Διάσκεψη

 

Το Κοινοβούλιο προτρέπει το Συμβούλιο να «λάβει σύντομα θέση σχετικά με τη μορφή και την οργάνωση της Διάσκεψης» ώστε να ακουστούν οι φωνές των πολιτών.

 

Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε με 528 ψήφους υπέρ, 124 κατά και 45 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διακηρύσσει ότι «10 χρόνια μετά την […] Συνθήκη της Λισσαβόνας, 70 χρόνια μετά τη Διακήρυξη Schuman και στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, είναι πλέον καιρός για επαναξιολόγηση της Ένωσης». Τα μέλη του ΕΚ δηλώνουν ακόμη ότι «ο αριθμός των σημαντικών κρίσεων που έχει υποστεί η Ένωση καταδεικνύει ότι απαιτείται θεσμική και πολιτική μεταρρύθμιση σε πολλούς τομείς διακυβέρνησης».

 

 

Το Κοινοβούλιο επανεπιβεβαιώνει επίσης τις θέσεις που εκφράστηκαν στο ψήφισμά του τον Ιανουάριο του 2020, τονίζοντας ότι οι φωνές των πολιτών θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο μιας ευρείας συζήτησης για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που δεν είχαν προβλεφθεί όταν γραφόταν η Συνθήκη της Λισσαβόνας.

 

 

Αναγνωρίζοντας ότι η καθυστέρηση της έναρξης της Διάσκεψης οφείλεται στην πανδημία του COVID-19, οι ευρωβουλευτές καλούν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να «αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση κοινής συμφωνίας […] πριν από τις θερινές διακοπές». Στο ίδιο πνεύμα, χαιρετίζουν «την προθυμία της [Επιτροπής] να προχωρήσει ταχέως» και εκφράζουν τη λύπη τους «για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει θέση σχετικά με τη Διάσκεψη».

 

 

Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν για τη Διάσκεψη την Τετάρτη,17/06/2020, κατά τη διάρκεια της συνόδου της ολομέλειας με την υφυπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Nikolina Brnjac εκ μέρους της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου και την αντιπρόεδρο της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας Dubravka Šuica. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση εδώ (αρχίζει στις 19.05), ή να δείτε αποσπάσματα εδώ.

 

Σχετικές πληροφορίες

 

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία πρόκειται να διοργανωθεί από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αναμενόταν να ξεκινήσει το Μάιο του 2020 και να διαρκέσει δύο χρόνια. Το Κοινοβούλιο θέλει πολίτες από όλες τις κοινωνικές ομάδες, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο να εμπλακούν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ σε μια διαδικασία «από τα κάτω», διαφανή, περιεκτική, συμμετοχική και ισορροπημένη.

 

 

Ακόμη, οι ευρωβουλευτές επιμένουν σε μια διαδικασία συμμετοχικής δημοκρατίας, η οποία θα καθορίσει τα θέματα της ίδιας της Διάσκεψης, ενώ ζητούν την αποτελεσματική ανάληψη δράσης βάσει των συμπερασμάτων της Διάσκεψης και τη ρητή δέσμευση των τριών κύριων θεσμών της ΕΕ για σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε συνάρτηση με τις ανησυχίες των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου αναθεώρησης των Συνθηκών της ΕΕ.