Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με ένα νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση

Η Επιτροπή ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου 2020, πανευρωπαϊκή ανοικτή δημόσια διαβούλευση για να διασφαλίσει ότι το επικείμενο νέο σχέδιο δράσης της για την ψηφιακή εκπαίδευση θα αντικατοπτρίζει την εμπειρία της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορoνoϊού. Η πανδημία οδήγησε σε εκτεταμένο κλείσιμο των σχολείων και των πανεπιστημίων με αποτέλεσμα τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως και την ηλεκτρονική μάθηση και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε ευρεία και πρωτοφανή κλίμακα. Η διαβούλευση θα βοηθήσει να αντληθούν διδάγματα από τις εμπειρίες και να διαμορφωθούν οι προτάσεις του σχεδίου δράσης, το οποίο θα έχει καθοριστική σημασία για την περίοδο ανάκαμψης από την κρίση λόγω COVID-19.

 

18/06/2020

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, δήλωσε τα εξής: «Η κρίση του κορονοϊού μας δοκίμασε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τόσο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί όσο και οι φοιτητές, αναγκάστηκαν, χωρίς προειδοποίηση, να μεταβούν ταχέως στην ηλεκτρονική μάθηση. Αυτή η ανοιχτή, δημόσια διαβούλευση θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να μιλήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, αλλά και για τα διδάγματα που αντλήθηκαν και τις λύσεις που δόθηκαν. Υπήρξε μια απότομη καμπύλη μάθησης σε πραγματικό χρόνο και επιθυμούμε να ακούσουμε περισσότερα σχετικά με τα πορίσματα. Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση θα βασιστεί στα διδάγματα αυτά, προκειμένου να προταθεί ένα συνεκτικό και κατάλληλα προσαρμοσμένο ευρωπαϊκό όραμα και ένα σύνολο αποτελεσματικών δράσεων για την ψηφιακή εκπαίδευση.»

 

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Η κρίση διεύρυνε τις υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ανέδειξε τα χάσματα που υπάρχουν στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως. Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους και να διαμορφώσουν το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ψηφιακή εκπαίδευση.»

 

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Λόγω της πανδημίας COVID-19, παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη διαταραχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης. Εκατοντάδες εκατομμύρια φοιτητές, εκπαιδευτικοί και μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν πληγεί παγκοσμίως και πολλοί από αυτούς έχουν στραφεί στην ψηφιακή εκπαίδευση για να συνεχίσουν το ακαδημαϊκό έτος. Για πολλούς, αυτή ήταν η πρώτη φορά που αξιοποίησαν πλήρως τις ψηφιακές τεχνολογίες για σκοπούς διδασκαλίας και μάθησης. Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, θα θέλαμε να κατανοήσουμε και να αντλήσουμε διδάγματα από όλες αυτές τις εμπειρίες. Αποτελούμε όλοι μέρος αυτής της συζήτησης — ας συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι το νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση ανοίγει τον δρόμο για μια πραγματικά υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη.»

 

Η δημόσια διαβούλευση επιδιώκει να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των πολιτών, των θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν να μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με την πρωτοφανή κρίση και το όραμά τους για την ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη. Η διαβούλευση [είναι/θα είναι] διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Μια σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων προβολής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με στόχο τη συλλογή πρόσθετων απόψεων σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και την εμπειρία της κρίσης λόγω COVID-19 θα συμπληρώσει τη διαδικασία.

 

Ιστορικό

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ορίζεται στην εμβληματική της στρατηγική Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Η υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν βασικό στοιχείο για την υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας και τη διασφάλιση ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να ζήσουν και να εργαστούν στην ψηφιακή εποχή. Προκειμένου να εκπληρώσει το όραμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τον Σεπτέμβριο του 2020 ένα νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Το νέο σχέδιο δράσης θα αποτελέσει βασικό μέσο για τη διαδικασία ανάκαμψης από την κρίση λόγω COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση και αντικατοπτρίζοντας το μακροπρόθεσμο όραμα για την ευρωπαϊκή ψηφιακή εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2018

Ακολουθήστε το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση στο Twitter @EUDigitalEducation(link is external)

Press Release in English