Συνεργασία του EDIC Δυτικής Μακεδονίας και προσφορά έντυπου ενημερωτικού υλικού στο Δημοτικό Σχολείο Λευκοπηγής, Κοζάνης

To Europe Direct Western Macedonia - Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί επίσημο φορέα ενημέρωσης για όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την αξιόπιστη ενημέρωση των επισκεπτών μας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις προοπτικές, τις εξελίξεις, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας καθώς και τα δικαιώματά μας ως Ευρωπαίοι Πολίτες.

 

Σκοπός μας είναι επίσης να γίνει κατανοητός ο ρόλος του Κέντρου σε όλους τους πολίτες και ειδικότερα στη νεολαία, καθώς και ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητές μας ως Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης.  Πολύ σημαντικό βέβαια είναι και το γεγονός ότι μέσα στον χώρο του EDIC Δυτικής Μακεδονίας οι επισκέπτες/μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν δημιουργικά μέσω του διαλόγου, των εποικοδομητικών συζητήσεων, της ανταλλαγής απόψεων όπως επίσης να απασχοληθούν είτε μέσω των επιτραπέζιων εκπαιδευτικών παιχνιδιών, είτε μέσω της αξιοσημείωτης βιβλιογραφίας που παρέχεται στο Κέντρο μας και καλύπτει ένα εύρος ελληνικών και αγγλικών εκδόσεων από τα αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ακόμα μέσω της δωρεάν χρήσης του διαδικτύου.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το EDIC Δυτικής Μακεδονίας συνεργάστηκε με το Δημοτικό Σχολείο Λευκοπηγής Κοζάνης, το οποίο υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ και Teachers4Europe και ακολούθως προέβη στην προσφορά έντυπου ενημερωτικού υλικού προς τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, διανεμήθηκε σε όλους τους μαθητές του σχολείου και θα αξιοποιηθεί παιδαγωγικά κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων και ως εκ τούτου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γνωρίσουν την ιστορία, τους θεσμούς και τις αξίες της με διασκεδαστικό τρόπο.

 

Ευχαριστούμε από πλευράς μας την κα Τσιαρτσώνη Ελένη, εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Λευκοπηγής, για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε αλλά και για το ενδιαφέρον που επέδειξε στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των μικρών μαθητών στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης.