Νέα δέσμη εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουν τη νέα δέσμη δωρεάν εκπαιδευτικών πόρων που δημιουργήθηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πόροι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη από τις δασκάλες και τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθησιακοί πόροι περιστρέφονται γύρω από τις περιπέτειες μίας μικρής πυγολαμπίδας, του Γιούκι, έχουν σχεδιαστεί ώστε τα παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών να διδαχτούν βασικές πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνουν επίσης μία σειρά διασκεδαστικών δραστηριοτήτων μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν έννοιες όπως η ειρήνη, ο συμβιβασμός και η επίλυση συγκρούσεων και να μάθουν περισσότερα για τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

 

Η δέσμη περιέχει την ακόλουθη σειρά συμπληρωματικών προϊόντων:

  • μια εικονογραφημένη ιστορία με τίτλο "Ο Γιούκι και η Ένωση του Δάσους" που εξιστορεί τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από συμβολισμούς και μεταφορές
  • ένα βιβλίο δραστηριοτήτων με τίτλο "Μαθαίνω με τον Γιούκι" που εξηγεί τα ιστορικά στοιχεία και τα γεγονότα στα οποία βασίζονται οι μεταφορές που χρησιμοποιούνται στην ιστορία και περιλαμβάνει παιχνίδια που βοηθούν τα παιδιά να μαθαίνουν παίζοντας
  • έναν χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις δραστηριότητες που προτείνονται στο βιβλίο δραστηριοτήτων
  • έναν ψηφιακό οδηγό για εκπαιδευτικούς που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές τους θα επιτύχουν καθορισμένους μαθησιακούς στόχους. 

 

Το πλήρες πακέτο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:  ή σκανάροντας το qr: