Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση — Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών»

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάζουν τις πολιτικές της, θέτοντας στην ατζέντα της τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Μια πρωτοβουλία πολιτών συνενώνει άτομα από διάφορες χώρες της ΕΕ, τα οποία συγκεντρώνουν υπογραφές και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νόμους σε τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Πρόκειται για έναν τρόπο έναρξης πολιτικού διαλόγου από τη βάση και ευαισθητοποίησης για κοινούς στόχους που ενώνουν πολίτες από διάφορες χώρες. Το εργαλείο δρομολογήθηκε το 2012 και αποδίδει πλέον καρπούς, καθώς διάφορες πρωτοβουλίες έχουν οδηγήσει στην υποβολή συγκεκριμένων νομικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Στόχος της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης, η εργαλειοθήκη επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν σαφή εικόνα του σκοπού της πρωτοβουλίας πολιτών, του τρόπου λειτουργίας της, του τρόπου με τον οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να επιφέρουν αλλαγές στον κόσμο τους. 

 

Η εργαλειοθήκη είναι σχεδιασμένη για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία στα μαθήματα της αγωγής του πολίτη ή στο πλαίσιο θεματικής προσέγγισης. Θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η εργαλειοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εθνική γλώσσα, σε μάθημα ξένων γλωσσών ή κατά τη διδασκαλία μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας (CLIL).  

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη της ΕΠΠ μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

 

Κατεβάστε το υλικό της εργαλειοθήκης της ΕΠΠ ΕΔΩ.

 

Μείνετε συντονισμένες/οι!

 

Active Youths: https://shorturl.at/chjpY

Europe Direct Western Macedonia: https://shorturl.at/IJP56

 

Μπες και συ στο κανάλι ενημερώσεων του ΟΕΝΕΦ στο Viber! Μείνε συντονισμένος/η για τις δράσεις μας, τις προσκλήσεις μας και τα νέα μας. Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο για εγγραφή: 

https://shorturl.at/lyOR3

 

#activeyouths #oenef #edwesternmacedonia #europeancitizensinitiative #toolkitforschools