ΦΥΛΛΑΔΙΟ EUROPE DIRECT ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ

Οι συνεργάτες του Europe Direct Μακεδονίας με τη βοήθεια των φοιτητών της διευρυμένης πρακτικής άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, ΠΔΜ, δημιούργησαν ένα καινοτόμο εργαλείο (brochure) με αναφορές στις 6 βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις δράσεις και ρόλο του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Μέσω αυτού του φυλλαδίου παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες, τις δράσεις, τις φιλοδοξίες και τις αξίες της ΕΕ. Επιπλέον, παρέχουμε σχετική ενημέρωση αναφορικά με το τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους στόχους της, τις βασικές προτεραιότητες, οδηγώντας σε ένα καλύτερο επίπεδο κατανόησης και αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα θέματα της ΕΕ για τους επισκέπτες μας στην ιστοσελίδα.


Για να περιηγηθείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα: 

Το ενημερωτικό φυλλάδιο είναι διαθέσιμο και στην αγγλική γλώσσα. Για να περιηγηθείτε κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα: