Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Μελίτης στο Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας

Την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022, οι 28 μαθήτριες και μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου Μελίτης επισκέφτηκαν την έδρα του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον επιστημονικό συνεργάτη, Δημητρίου Άκη, για το πολύ σημαντικό έργο και δράσεις του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα από μία σύντομη παρουσίαση οι νέες και νέοι καθώς και οι εκπαιδευτικοί που τους συνόδευαν, κατάφεραν να κατανοήσουν καλύτερα το έργο και ρόλο του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και να πληροφορηθούν για τις κοινωνικές πρωτοβουλίες, καθώς και τις ευκαιρίες κινητικότητας και δικτύωσης του φορέα μας, που στηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων της ελληνικής περιφέρειας, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα νεανικής κινητικότητας.  Αποτελεί επιτακτική ανάγκη και βασική προτεραιότητα του φορέα μας, οι νέες και νέοι να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία των πολιτών και να προσφέρουν στην κοινωνία, μέσω της συμμετοχής τους σε πολιτισμικά γεγονότα και κοινωνικές πρωτοβουλίες.

 

Στη συνέχεια, η επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου, Κωνσταντίνου Ελένη, έπαιξε με τους μαθητές/τριες ένα επιδαπέδιο παιχνίδι για την κλιματική αλλαγή, παραθέτοντας μερικούς από τους πιο κοινούς και απλούς τρόπους προκειμένου να προστατέψουμε το περιβάλλον μας και να μάθουμε περισσότερα για την κλιματική αλλαγή. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά έμαθαν παίζοντας, αξιοποιώντας το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό από τη Γωνιά μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποιο τρόπο η ΕΕ προσπαθεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα και πώς μπορούν οι ίδιοι/ίδιες να δημιουργήσουν ευκαιρίες που θα βελτιώσουν την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, θα προστατεύσουν το φυσικό μας περιβάλλον και την άγρια πανίδα και θα εξασφαλίσουν έναν υγιή πλανήτη για τους ίδιους αλλά για τις επερχόμενες γενεές. Απώτερος στόχος της διαδραστικής αυτής δραστηριότητας, οι μαθητές/παίκτες να ενημερωθούν και να κατανοήσουν κρίσιμα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της και να ενδυναμωθούν, ώστε ως μελλοντικοί πολίτες, να αναλάβουν δράσεις ατομικές ή συλλογικές που θα συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

 

Με το πέρας της εκπαιδευτικής επίσκεψης, τα μέλη της διαχειριστικής ομάδας του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, μοίρασαν αναμνηστικά δώρα στις νικήτριες ομάδες. Ευχαριστούμε θερμά όλες τις μαθήτριες και μαθητές για την πολύ παραγωγική αυτή συνάντηση και την υπευθυνότητα που επέδειξαν και τις εκπαιδευτικούς Καραντζούλη Άννα και Γκόλνα Χριστίνα για τη συνεργασία και ζήλο τους.

 

Οι Νέοι Μπροστά!