Ποδηλατική Εξόρμηση/Εξωραϊσμός Νέου Πάρκου Φλώρινας από το EDIC Δυτικής Μακεδονίας και την Ε.ΚΑΤ.Ο Φλώρινας- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (European Mobility Week), η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2002 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση τη διαμόρφωση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

 

Σκοπός των δράσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τις 16 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, είναι η προτροπή των Ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.

 

Κάθε χρόνο, το θέμα της εβδομάδας είναι διαφορετικό, σχετικό όμως πάντα με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το θέμα που επιλέχθηκε για το έτος του 2021, είναι «Μετακινούμαστε με μέσα φιλικά στο περιβάλλον. Μένουμε υγιείς». Το φετινό θέμα εκφράζει κατά κύριο λόγο το φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας για μια Ευρώπη ουδέτερη ως προς τις εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050, όπως ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen.

 

Στo πλαίσιo του φετινού θέματος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, σας προσκαλεί να δηλώσετε ενδιαφέρον για σύντομη ποδηλατική εξόρμηση και καθαρισμό/εξωραϊσμό του Νέου Πάρκου Φλώρινας. Η δράση θα λάβει χώρα την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12:00 μ.μ. και με αφετηρία την Έδρα του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας (7ης Νοεμβρίου 9). 

 

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι και το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου στις 23:00, στην εξής φόρμα