Εκπαιδευτική επίσκεψη του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας στον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας

Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, 10 μαθητές και μαθήτριες των Ομίλων του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας επισκέφθηκαν τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς, κα Τασσοπούλου Χριστίνα και κ. Βογλίδη Νικόλαο.

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, Ελένη Κωνσταντίνου και Άκη Δημητρίου, για το πολύ σημαντικό έργο και δράσεις του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα από μία σύντομη παρουσίαση, οι νέες και νέοι καθώς και οι εκπαιδευτικοί που τους συνόδευαν, κατάφεραν να κατανοήσουν καλύτερα το έργο και ρόλο του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και να πληροφορηθούν για τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις εθελοντισμού και ευκαιρίες κινητικότητας που προσφέρει ο ΟΕΝΕΦ, λαμβάνοντας μέρος ενεργά στην κοινωνία των πολιτών, μέσω της συμμετοχής των νέων σε πολιτισμικά γεγονότα και κοινωνικές πρωτοβουλίες.

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες έπαιξαν ένα διαδραστικό επιδαπέδιο παιχνίδι με τίτλο: “Ευρω-γνώστες”, υπό τον συντονισμό των συνεργατών του Κέντρου. Μέσα από το επιδαπέδιο παιχνίδι, οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν με έναν πιο διαδραστικό τρόπο, για θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο για τον εθελοντισμό, τις αξίες και τη συμβολή του. Απώτερος στόχος της διαδραστικής αυτής δραστηριότητας, ήταν οι μαθητές/παίκτες να ενημερωθούν και να κατανοήσουν θέματα για τον εθελοντισμό και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, ώστε ως μελλοντικοί πολίτες, να αναλάβουν δράσεις ατομικές ή συλλογικές που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια ενός αισθήματος προσφοράς και αλληλεγγύης.

 

Με το πέρας της εκπαιδευτικής επίσκεψης, τα μέλη της διαχειριστικής ομάδας του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, μοίρασαν αναμνηστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες/ουσες. Ευχαριστούμε θερμά όλες τις μαθήτριες και μαθητές για την πολύ παραγωγική αυτή συνάντηση και την υπευθυνότητα και ζήλο που επέδειξαν και τους εκπαιδευτικούς, Τασσοπούλου Χριστίνα και Βογλίδη Νικόλαο. για την άψογη συνεργασία.

 

 

Οι Νέοι Μπροστά!