Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Δ' Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει κατά το σχολικό έτος 2023-2024 την υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament Ambassador School - EPAS)

 

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση από Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως σε μαθητές/τριες των τριών τάξεων του Λυκείου.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, στη βασική εκμάθηση θεμάτων που αφορούν στη δομή, στη λειτουργία και στο ρόλο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και και στη βασική κατανόηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα για τη χρονιά 2023-2024, η οποία συμπίπτει με την τελική ευθεία προς τις επόμενες Ευρωπαϊκές Εκλογές, μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν από τα σχολεία θα δοθεί βαρύτητα στην προώθηση της ενεργούς πολιτειότητας και τη σημασία των Ευρωπαϊκών Εκλογών. Μέσω του EPAS, μαθητές και διδάσκοντες παρακινούνται να έρθουν σε επαφή με Ευρωβουλευτές, Μ.Μ.Ε., τοπικούς και άλλους παράγοντες και τους παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής, είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά, σε προγράμματα και ημερίδες που διοργανώνονται στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

 

Το Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί για τη σχολική χρονιά 2023-2024 εκατόν δέκα (110) σχολεία.

 

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/.

 

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα είναι ανοικτή 11 – 20 Σεπτεμβρίου 2023 (12.00).

 

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα: www.europarl.europa.eu/greece.

 

Για ερωτήσεις και τυχόν διευκρινίσεις οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται:

• Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ERDIC): epasgreece@gmail.com

• Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα: Για το πρόγραμμα EPAS: epas-el@europarl.europa.eu (τηλ.: 2103271011), κ. Θεοφιλοπούλου Αικατερίνη

• Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Δ' Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών μέσων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), κ. Πουλοπούλου Άλκηστις, τηλ.: 210 3443042.