Συνέντευξη του Κώστα Φιλιππίδη, Προέδρου του ΟΕΝΕΦ, στο webtv του e.ptolemaios.gr

Μια πολύ ουσιαστική και εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παρέθεσε ο κ. Κώστας Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, στον Εκδότη και Διευθυντή της webtv e-ptolemeos.gr, κ. Αντώνη Πουγαρίδη.

 

Ειδικότερα ο κ. Φιλιππίδης αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τη Νεολαία, την Ευρώπη, την Κοινωνία των Πολιτών και τον ενεργό ρόλο των οργανώσεων πολιτών. Αρχικά περιέγραψε τις αρχές, τους στόχους και τις προτεραιότητες του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, τις ομάδες στις οποίες απευθύνεται αλλά και τι προσφέρει στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον αναφέρθηκε διεξοδικά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και ευκαιρίες, τι είναι, πως έχουν εξελιχθεί, τι δυνατότητες μας παρέχουν, πως μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.

 

Η συζήτηση περιλάμβανε και το ζήτημα της δυσπιστίας που δείχνουν οι πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ ώστε να εξασφαλίζει τη συνοχή στις κοινωνίες της Ευρώπης και να προσπαθεί μέσα από τον διάλογο, τη δημοκρατικότητα και την εμβάθυνση της, να δώσει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να δράσουν, να δημιουργήσουν αλλά και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους δίνονται, μέσω των εργαλείων που τους παρέχει η ΕΕ.

 

Συνεχίζοντας ο κ. Φιλιππίδης ανέδειξε και την πολύ σημαντική πρωτοβουλία του ΟΕΝΕΦ - EDIC Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με το συνέδριο «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη -  Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις». Η πρωτόγνωρη και καινοτόμα πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3), θα αποτυπώσει την εγγενή διάθεση για μία σύγχρονη, επιστημονική και καινοτόμο παρέμβαση στο τοπίο των εξελίξεων της απολιγνιτοποίησης, προτείνοντας λύσεις με μια διαφορετική και ριζοσπαστική οπτική, μέσα από τη διαμόρφωση εποικοδομητικών κύκλων διαλόγου και προτάσεων που συνεισφέρουν ιδιαίτερα στη βελτίωση της ζωής στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας μας.

 

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας επεσήμανε τα πολλαπλά οφέλη και τον αντίκτυπο που έχουν στην περιοχή μας τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τόσο για τους νέους όσο και για την τοπική μας κοινωνία, με έμφαση στους άξονες της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, του Youth Work αλλά και της Εκπαίδευσης.

 

Κλείνοντας ο κ. Φιλιππίδης αναφέρθηκε στο EDIC Δυτικής Μακεδονίας, τον σκοπό του, τις δυνατότητες που προσφέρει, τα success stories/παραδείγματα τοπικών και εθελοντικών μας δράσεων, αλλά και τις συνέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά και της εξωστρέφειας και δικτύωσης με φορείς του εξωτερικού. 

 

Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι η σωστή διάχυση της πληροφόρησης ώστε οι νέοι μας να εμπλακούν και να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία και διαμόρφωση προτάσεων και ιδεών τόσο σε τοπικό και περιφερειακό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτό το ζήτημα ο ρόλος των περιφερειακών ΜΜΕ είναι σημαντικός.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη του κ. Φιλιππίδη στον Εκδότη και Διευθυντή της webtv e-ptolemeos.gr, κ. Αντώνη Πουγαρίδηπαρακάτω.