Ομάδα Νέων από τη Δυτική Μακεδονία συνάντησαν την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Elisa Ferreira

Συνάντηση διαλόγου είχαν οι Ενεργοί Νέοι του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, η διαχειριστική ομάδα του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και η ομάδα εθελοντών της Ελληνικής Καταναλωτικής Οργάνωσης Φλώρινας (Ε.ΚΑΤ.Ο), με την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Elisa Ferreira, την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 στις 16:15, στην Κοζάνη, στο αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής, στο κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης).

 

Η Πορτογαλίδα Επίτροπος της Ε.Ε, κα Elisa Ferreira, συζήτησε με τους προσκεκλημένους ζητήματα που προκύπτουν από την απολιγνιτοποίηση και την προοπτική του σχεδίου της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και την εξεύρεση διεξόδων για μια βιώσιμη οικονομία, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της στήριξης των υπό μετάβαση περιοχών, μεταξύ άλλων μέσω του ταμείου “Just Transition” στο πλαίσιο της θεσμικής διαδικασίας έγκρισης για τα Ταμεία Συνοχής στον προϋπολογισμό 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επίσης, με την Επίτροπο, κα Elisa Ferreira, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 20 νέοι και νέες μέλη του ΟΕΝΕΦ και της Ε.ΚΑΤ.Ο Φλώρινας, από τη Δυτική Μακεδονία. Ακολούθησε ένας εξαιρετικά διαδραστικός και γόνιμος διάλογος ο οποίος διήρκησε πολύ περισσότερο από τον προγραμματισμένο χρόνο, καθώς η Επίτροπος, κα Ferreira, αντιλήφθηκε το μέγεθος των προβλημάτων που αφορούν τη νεολαία και το brain drain στη Δυτική Μακεδονία και αναζήτησε λύσεις τις οποίες θα μπορέσει να επεξεργαστεί με την ομάδα της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Ε.ΚΑΤ.Ο Φλώρινας, Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου, τόνισε το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η φωνή που πρέπει να έχει η νεολαία για να αποδείξει ότι η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει ό,τι χρειάζεται ώστε οι νέες και οι νέοι της περιοχής, να ζήσουν σε αυτή και να έχουν καλή ποιότητα ζωής. Επίσης, τοποθετήθηκε επί του θέματος και ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, κ. Κώστας Φιλιππίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι μία από τις κυρίαρχες προτεραιότητες του ΟΕΝΕΦ είναι η συνεισφορά της νεολαίας στη πρόοδο της λήψης αποφάσεων και στη διαδικασία μετάβασης, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.

 

Την Επίτροπο, κα Elisa Ferreira, συνόδευαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, η Επικεφαλής του τμήματος Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κα Νέλλη Παλαιολόγου και ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), κ. Κωστής Μουσουρούλης. Απευθυνόμενη σε ακροατήριο δημάρχων της Δυτικής Μακεδονίας και εκπροσώπων φορέων, παρουσία και του αρμόδιου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιου Κασαπίδη, η Επίτροπος, κα Elisa Ferreira χαρακτήρισε τη μετάβαση όχι απλά αναγκαία, αλλά «αναπόφευκτη».

 

Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η Επίτροπος, κα Ferreira, ενημερώθηκε και για το Σχέδιο με τίτλο: «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη -  Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις», το οποίο προβλέπει την εντατική συμμετοχή των νέων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης πρωτοβουλιών με σκοπό την προώθηση της χάραξης καινοτόμων πολιτικών σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Το Σχέδιο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3) και στις δραστηριότητες του συμμετέχουν νέοι και νέες 16-30 ετών, που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και γενικά δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι η αφετηρία ενός κύκλου διερευνητικών συζητήσεων των μελών των ομάδων εργασίας με φορείς και οργανισμούς που εμπλέκονται στο Σχέδιο Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας, που θα οδηγήσει στην ανάδειξη των προτεραιοτήτων για την νεολαία και θα αποτελέσει το βασικό έρεισμα του 1ου Συνεδρίου- Forum Νεολαίας το φθινόπωρο του 2022.

 

Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας - Οι Νέοι Μπροστά!

 

Παρακάτω παρατίθεται το φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση.