Η πολιτική ανταγωνισμού για τη στήριξη της Πράσινης Συμφωνίας-Πρόσκληση υποβολής συνεισφορών

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι να μετασχηματίσει την ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με σύγχρονη, αποδοτική ως προς την κατανάλωση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Ο στόχος είναι να καταστεί η Ευρώπη, έως το 2050, η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος, όπου η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων. Οι φιλοδοξίες αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, το οποίο θα συμβάλει στην αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ζημίας που προκάλεσε η πανδημία και θα δρομολογήσει την ευρωπαϊκή ανάκαμψη σύμφωνα με τον διττό στόχο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

 

Όπως υπογράμμισε η εκτελεστική αντιπρόεδρος Vestager: «Για να στεφθεί με επιτυχία, όλοι στην Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο που τους αναλογεί —κάθε άτομο και κάθε δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των φορέων επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού.»

 

Οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ αποσκοπούν στην προώθηση και στην προστασία του ουσιαστικού ανταγωνισμού στις αγορές, με απτά αποτελέσματα προς όφελος των καταναλωτών. Οι ανταγωνιστικές αγορές ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να παράγουν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, να επενδύουν αποτελεσματικά και να καινοτομούν, καθώς και να υιοθετούν τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η τόσο μεγάλη ανταγωνιστική πίεση αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την αποδοτική χρήση των περιορισμένων πόρων του πλανήτη μας και συμπληρώνει τις περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές και ρυθμίσεις που στοχεύουν στην εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους. Με τη συμβολή της στην επίτευξη απτών και ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων στην αγορά, η πολιτική ανταγωνισμού συνεισφέρει αυτοτελώς στην αποτελεσματικότητα των πράσινων πολιτικών. Η πολιτική ανταγωνισμού δεν έχει το προβάδισμα όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν καλύτεροι και πολύ αποτελεσματικότεροι τρόποι, όπως οι κανονιστικές ρυθμίσεις και η φορολογία. Ωστόσο, η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να συμπληρώνει τις κανονιστικές ρυθμίσεις και το ερώτημα είναι ποιος θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της δυνάμει της Συνθήκης και του ισχύοντος παράγωγου δικαίου της ΕΕ, υπό την αυστηρή εποπτεία των δικαστηρίων της ΕΕ. Τούτο σημαίνει ότι, χωρίς αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η συμβολή της πολιτικής ανταγωνισμού στην Πράσινη Συμφωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός αυτών των σαφώς καθορισμένων ορίων.

 

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής συνεισφορών είναι να συγκεντρωθούν ιδέες και προτάσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι εμπειρογνώμονες σε θέματα ανταγωνισμού, τα πανεπιστήμια, ο βιομηχανικός κλάδος, οι περιβαλλοντικές ομάδες και οι οργανώσεις καταναλωτών. Η πρόσκληση για συνεισφορά θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου 2020. Οι εν λόγω συνεισφορές θα ληφθούν υπόψη σε διάσκεψη που θα διοργανωθεί στις αρχές του επόμενου έτους και η οποία θα συγκεντρώσει αυτές τις διαφορετικές προοπτικές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.