Πρόσκληση για δηλώσεις συμμετοχής στον Β' κύκλο, στα ΔΩΡΕΑΝ παιδικά εργαστήρια "Η Ευρωπαϊκή Γωνιά των Παιδιών"


Το Σχέδιο «Η Ευρωπαϊκή Γωνιά των παιδιών» είναι ένα Έργο Αλληλεγγύης, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και φορέα υποστήριξης το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). 

 

Το Σχέδιο "Η Ευρωπαϊκή Γωνιά των Παιδιών" αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό σχέδιο που έχει ως στόχο να εξοικειώσει παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, με την έννοια και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και της ανάπτυξης των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, αξιοποιώντας το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό και εκδόσεις της ΕΕ. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του σχεδίου είναι η διατομεακή συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 

Ο Β' κύκλος του επιτυχημένου Σχεδίου "Ευρωπαϊκή Γωνιά των Παιδιών" στοχεύει, μέσα από τη δημιουργική και ποιοτική απασχόληση με δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, να ενεργοποιήσει παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, να εμπλακούν και να λάβουν γνώση και πληροφόρηση για βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με την Ε.Ε. και τις πολιτικές της, με τρόπο που να κινεί το ενδιαφέρον τους και ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, ανάγκες, ενδιαφέροντα και ιδιαιτερότητες τους. Σκοπός μας είναι να ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών 7-12 ετών, να ενδυναμώσουμε την τοπική νεολαία, να ενισχύσουμε τη φαντασία τους, την ποιοτική έκφραση του χαρακτήρα τους και να τα ωθήσουμε σε υγιείς τρόπους ψυχαγωγίας, μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης. Οι δημιουργίες, η μουσική, το παιχνίδι, τα παραμύθια, τα παζλ, το εικαστικό παιχνίδι είναι τρόποι μάθησης, που συμβάλλουν τόσο στη γνωστική όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη, και ξεφεύγουν από τις στερεότυπες και παραδοσιακές μεθόδους μάθησης, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν και να μάθουν.

 

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα και θα έχουν διάρκεια 1,5 ώρα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών δεν θα ξεπερνάει τα 15 άτομα για την αρτιότερη υλοποίησή τους αλλά και για την τήρηση των εκάστοτε προβλεπόμενων μέτρων για τη μη εξάπλωση της πανδημίας COVID-19.  Επιμορφωτές του εργαστηρίου είναι η Επιστημονική Συνεργάτης του ED Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνου Ελένη, ο Παιδαγωγός, Δημητρίου Ευάγγελος και η Νηπιαγωγός, Χατζή Ιωάννα.

 

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται ΕΔΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την επιλογή τους εν ευθέτω χρόνω, είτε μέσω email, είτε τηλεφωνικώς.

 

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται δια ζώσης στο Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα (7ης Νοεμβρίου 9, τηλ: 2385-101446, email: info@europedirect-oenef.eu).

 

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ, με βασική προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος/η να γίνει μέλος στην Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση Φλώρινας. Τα βήματα εγγραφής μέλους στην Ε.ΚΑΤ.Ο Φλώρινας βρίσκονται ΕΔΩ

 

Καταληκτική ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής στα δωρεάν εργαστήρια "Η Ευρωπαϊκή Γωνιά των παιδιών" ορίζεται η Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022.