“Ενέργεια για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - Οι Νέοι σε δράση” - Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ED Δυτικής Μακεδονίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο νεολαίας “Ενέργεια για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - Οι Νέοι σε δράση”, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 13 Απριλίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. 

 

Τη διαδικτυακή ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό η κα Άννα Δάντη, Senior Policy Officer at European Commission, Ομάδα Επικοινωνίας, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ο κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η κα Παρασκευή Βρυζίδου, Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης, η κα Πέτη Πέρκα, Βουλευτής ΠΕ Φλώρινας και ο Δρ. Κώστας Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας.

 

Ειδικότερα όσον αφορά το σκέλος των χαιρετισμών, η κα Άννα Δάντη, Senior Policy Officer at European Commission, Ομάδα Επικοινωνίας, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, εξήρε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal) ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινότητά μας αλλά και στο NextGenerationEU, το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρώπης για μια πιο πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική Ευρώπη, στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2022 ως Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας και της ενεργοποίησης των νέων για να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

 

Ο κ.  Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε την ανάγκη για ανάσχεση της φυγής των νέων της περιοχής μας (brain drain) και το γεγονός πως οι νέοι και νέες θα πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο του σχεδιασμού της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Επιπροσθέτως αναφέρθηκε στο εμβληματικό έργο, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Ανάπτυξης εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία, που θα καταφέρει να εγκαθιδρύσει ένα οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας στην περιοχή μας, προσελκύοντας εταιρείες τεχνολογίας, νέο ακαδημαϊκό, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό και νέες επενδύσεις με επίκεντρο την πράσινη ενέργεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Η κα Παρασκευή Βρυζίδου, Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη για αλλαγές στη ζωή μας, ώστε να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε όλοι μας και ειδικότερα οι νέοι και νέες, τη σημασία της μετάβασης, την ανάγκη των ανανεώσιμων πηγών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της σωστής οργάνωσης και ενημέρωσης για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια, την ποιότητα της ζωής, το μέλλον της γης και των παιδιών μας.

 

Η κα Πέτη Πέρκα, Βουλευτής ΠΕ Φλώρινας, έθεσε επί τάπητος το καίριο θέμα της εξασφάλισης της πρόσβασης όλων των πολιτών της Ευρώπης στην καθαρή και πράσινη ενέργεια καθώς και το μείζον θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού προφίλ της περιοχής μας, με την ουσιαστική συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας των πολιτών και τη συμπερίληψη των ενεργειακών κοινοτήτων στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την απολιγνιτοποίηση.

 

Ο Δρ. Κώστας Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, απευθύνοντας χαιρετισμό, σκιαγράφησε την κατάσταση που πλήττει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με το brain drain και τα εκρηκτικά ποσοστά νεανικής ανεργίας και τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί  η συμμετοχή των νέων, καθώς και ο ενεργός ρόλος τους στην τόνωση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Μετάβασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο, στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας και το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας στηρίζουν έμπρακτα τους νέους δίνοντας διεξόδους μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, των ανταλλαγών, των στρατηγικών συνεργασιών και άλλων διαδικασιών που υλοποιεί ο φορέας, με απώτερο στόχο τη στήριξη εξωστρέφειας της Περιφέρειάς μας.  

 

Εν συνεχεία ακολούθησαν οι εισηγήσεις που αφορούσαν την πρώτη θεματική του συνεδρίου, με τίτλο “Πράσινη ενεργειακή μετάβαση: η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο ρόλος των Ενεργειακών Κοινοτήτων”.

 

Τον κύκλο των κεντρικών εισηγήσεων άνοιξε η κα Μαρκέλλα Σταμάτη, Policy Officer, Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία, αρχικά, μίλησε για τη σημασία της πράσινης μετάβασης, για το μέλλον της περιοχής γενικότερα αλλά και για την επιτακτική ανάγκη οι νέοι και νέες να ενημερώνονται και να γνωρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση και την Πράσινη Συμφωνία. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη δέσμη μέτρων Fit for 55, το σχέδιο της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση, με τη φιλοδοξία της για το κλίμα, να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Η πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας πρέπει να συνοδευτεί από τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε καθαρή, προσιτή και ασφαλή ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε η στρατηγική της Επιτροπής για το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της παραγωγής καθαρής ενέργειας από υδρογόνο και τη διασφάλιση του κεντρικού της ρόλου στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, υπογράμμισε τη δυναμική της Ελλάδας αναφορικά με τις ΑΠΕ, αλλά και την ανάγκη να υπάρχει συνεχής ανάπτυξη των δικτύων και των υποδομών, να γίνουν επενδύσεις και να υπάρχει πολιτική βούληση, προκειμένου να διερευνηθούν τα θεμέλια για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για ένα οικονομικά προσιτό, βιώσιμο και ασφαλές ενεργειακό σύστημα.

 

Τη σκυτάλη της συζήτησης πήρε ο κ. Νικόλαος Κούκουζας, Policy officer, Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο οποίος έκανε λόγο για την ενεργειακή μετάβαση και συγκεκριμένα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθώς και για το ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων. Ειδικότερα, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις αρμοδιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πράσινη και δίκαιη μετάβαση καθώς και για το εθνικό σχέδιο “Master Plan” που έχει υιοθετηθεί για την απαλλαγή της χώρας μας από τον λιγνίτη και τη στροφή προς πιο αειφορικά μέσα, για την κάλυψη των βασικών αναγκών μας. Τέλος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες (human reskilling-upskilling resources) που θα πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι και νέες, καθώς η νέα γενιά διαδραματίζει καίριο ρόλο για το μέλλον της χώρας.

 

Το πάνελ των βασικών ομιλητών συμπλήρωνε ο κ. Δημήτρης Σοφιανόπουλος, Project Manager, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που επικεντρώθηκε στη θεματική “Καινοτομία στον τομέα της ενέργειας; ευκαιρίες για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα LIFE & Horizon Europe”. Ο κ. Σοφιανόπουλος στην εισήγησή του έκανε λόγο για την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας και πιο συγκεκριμένα, παρέθεσε στοιχεία για τις ευκαιρίες για χρηματοδότηση, αναφέροντας παραδείγματα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα “LIFE” και “Horizon Europe”. Στη συνέχεια, επεσήμανε πως η έρευνα και η καινοτομία για καθαρή ενέργεια στην Ευρώπη είναι σημαντική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιείται μέσω πληθώρας χρηματοδοτικών εργαλείων. Ακολούθως, εξήγησε το ρόλο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “LIFE” και τα πεδία παρέμβασής του και παρουσίασε τα αποτελέσματα αλλά και κάποια ενδεικτικά έργα του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Horizon Europe”. Τέλος, την ομιλία του έκλεισε με βίντεο από διάφορες πόλεις, κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία, όπου θα εφαρμοστούν πράσινες, καινοτόμες, τεχνικές -και μη- λύσεις που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν να εφαρμοστούν και σε άλλες πόλεις και να αποτελέσουν καλές πρακτικές.

 

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του Δρ. Ιωάννη Τζώρτζη, Δ.Ν. - δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και νομικός σύμβουλος της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ. Ο Δρ. Ιωάννης Τζώρτζης ευχαρίστησε και συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία αυτή. Εν συνεχεία, παρέθεσε στοιχεία αναφορικά με τον νόμο 4872 του Δεκεμβρίου 2021, που εστιάζει στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και στη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλων επειγουσών διατάξεων, με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό και την οργάνωση του συστήματος διοίκησης και τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Μεγαλόπολης και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Επιπλέον ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τον σκοπό που επιτελεί η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», για τη διαφοροποίηση δηλαδή της παραγωγικής βάσης των περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, την αναβάθμιση και αξιοποίηση των εδαφών που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), την προσέλκυση και προώθηση επενδύσεων και επενδυτικών συνεργασιών στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδομής και ανάπτυξης στις περιοχές αυτές. Κλείνοντας, τόνισε τη κομβική σημασία που έχει η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα των νέων ανθρώπων σε όλη αυτή τη διαδικασία της μετάβασης.

 

Με το πέρας του κύριου μέρους της εκδήλωσης ακολούθησε ένας γόνιμος διάλογος με τους εισηγητές και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Αξίζει να σημειωθεί, πως η συμμετοχή του κοινού ξεπέρασε τις αναμενόμενες προσδοκίες καθώς πάνω από 55 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση διαδικτυακά.

 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου, Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας.

Ακολουθεί το βίντεο από τη διαδικτυακή ημερίδα το οποίο θα παραμείνει διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας στο YouTube, καθώς και το φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης.