Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού “Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση” 2022

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG-REGIO), διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση».

 

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στις δράσεις Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους. Επιπλέον, αποτελεί μέρος τής πρωτοβουλίας «Η ΕΕ στο σχολείο μου», στο πλαίσιο της εκστρατείας-ομπρέλας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» που διοργανώνεται από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG-REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό να ανοίξουν οι πόρτες τής Ψηφιακής Εποχής για τα παιδιά και τους νέους της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω και της αξιοποίησης του εξοπλισμού που παρέλαβαν 451 σχολικές μονάδες τής Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πόρους τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, το κείμενο τής Προκήρυξης με τα συνημμένα της, αλλά και για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τον Διαγωνισμό, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://dmaked.pde.sch.gr/index.php/draseis/eu-in-my-region-2022

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία-ομπρέλα «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-REGIO), ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/