Έναρξη του Σχεδίου Εθελοντισμού “The Youth Crew”

Την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, οι εθελοντές/ντριες της Ελληνικής Καταναλωτικής Οργάνωσης Φλώρινας αλλά και οι επιστημονικοί συνεργάτες του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας καλωσόρισαν τις εθελόντριες από την Ισπανία, με φορέα αποστολής τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Somos Europa, που φιλοξενούνται για το επόμενο εξάμηνο στην πόλη της Φλώρινας, συμμετέχοντας στο Σχέδιο Εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps-ESC). Το έργο Εθελοντισμού ESC παρέχει στους νέους Ευρωπαίους τη μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν την προσωπική τους δέσμευση μέσω εθελοντικής απλήρωτης και πλήρους απασχόλησης δραστηριότητες, σε μια ξένη χώρα εντός ή εκτός της ΕΕ.

 

 

Το εν λόγω σχέδιο εθελοντισμού με τίτλο “Youth Crew (Youth CREativity Workshops)” στοχεύει στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας και ιδιαίτερα της νεολαίας της πόλης της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχής. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων και εργαστηρίων για εθελοντές για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων των νέων στην περιοχή. Οι στόχοι του μακροπρόθεσμου σχεδίου συνοδεύονται από τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC), παρέχοντας στους νέους/νέες ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε δράσεις αλληλεγγύης που επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές, βελτιώνοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική ανάπτυξη και προωθώντας παράλληλα την κοινωνική ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες.

 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του παρόντος σχεδίου εθελοντισμού, επιδιώκουμε να παρέχουμε ευκαιρίες στους νέους και νέες πολίτες της Φλώρινας, μαζί με τις εθελόντριες από την Ισπανία, μια δράση που προωθεί την αλληλεγγύη και απευθύνεται και ενισχύει όλες τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες της περιοχής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων, με σεβασμό στον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους, και την οικοδόμηση μιας κοινότητας κοινής ευθύνης και αμοιβαίας υποστήριξης.

 

Παρακάτω οι εθελόντριες από την Ισπανία, μας “μεταφέρουν” τις προσδοκίες και τους λόγους που επέλεξαν το εν λόγω Σχέδιο Εθελοντισμού, καθώς και τι ήταν αυτό που τους κέντρισε το ενδιαφέρον. 

 

Malena BOCCHIA FEBLES

“Coming from a small place like the Canary Islands, I’m very grateful for having been raised in a culture where solidarity and generosity are essential parts of our community. So when I finished high school and I found out about the Youth Crew program I jumped at this opportunity as it would enable me to give back to another community. I wanted to take part in a project I felt passionate about, while I discover who I truly am and which path I want to choose as I’m expanding my knowledge in one of my interests. Some friends had talked to me about similar volunteer projects that they had done within the EU and that was what really made me realise that it was an amazing experience and exactly what I needed at that moment. What I hope the future holds is for the project to reach its full potential and to be a crucial part of making the youth more active in their community”.

 

ANA DUARTE CORNEJO

“For me this volunteering came just at the right timing and place. I was not happy doing an internship in Madrid, and coming back home from the office. I saw a sponsor post on instagram about an organization called Somos Europa, I clicked in and immediately started looking at the projects they were offering. The idea of volunteering doesn’t really come across my mind, because I had the misconception of them being just a couple of weeks in summer for maybe young students, but as soon as I saw this 6month project, I didn’t hesitate and applied. I graduated from economics and international relations with the goal of working in the Humanitarian/cooperation sector, working with public entities in different projects around the world, but soon I realised that area was hard to get in, and I see this opportunity as the gate in achieving my dream work. My expectations therefore are, to gain experience working with EU entities, and in general to have a general view of what working in based-projects really is, while getting to know Greek culture”.