· 

Νέα πρόσκληση για 2 προγράμματα EVS στην Κύπρο!

 

Είσαι νέος/ νέα 18- 30 ετών και ενδιαφέρεσαι να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου για 6 μήνες στη Λευκωσία ή στη Λεμεσό, στην Κύπρο;

 

Τότε αυτή είναι η ευκαιρία σου! 😉

 

✔Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας υλοποιούνται με τη συνεργασία του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ) και του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ)

 

✔Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και καλύπτει πλήρως διαμονή, διατροφή και μετακίνηση των συμμετεχόντων, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ασφάλιση τους και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό για τις ανάγκες τους

 

✔Περισσότερες πληροφορίες info@oenef.eu και projects@cyprusyouth.org

 

✔Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 08/02/2018

 

Περισσότερες πληροφορίες στα infopack που επισυνάπτονται παρακάτω: 

Download
Πρόσκληση EVS - Make it Happen- 1 Greek participant
Make it Happen- 1 Greek participant- Limassol- https://goo.gl/LUT2Ec
Make it happen_Infopack.pptx
Microsoft Power Point Presentation 2.7 MB
Download
Πρόσκληση EVS - Create your future- 2 Greek participants
Create your future- 2 Greek participants- Nicosia- https://goo.gl/2B22Ev
Create your future_Infopack.pptx
Microsoft Power Point Presentation 3.7 MB