Το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και το "LoCo Bus" στο Γυμνάσιο Μελίτης

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, ο Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, ο Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου και ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, κ. Κώστας Φιλιππίδης, μετέβησαν με το διαδραστικό βανάκι “LoCo Bus” στο Γυμνάσιο Μελίτης, πραγματοποιώντας εκπαιδευτική συνάντηση με μαθητές/τριες της Β’ Γυμνασίου.

 

Ειδικότερα, η εκπαιδευτική συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου "LOcal COoperation Bus - LoCo Bus" το οποίο αποτελεί έργο Αλληλεγγύης της Ελληνικής Καταναλωτικής Οργάνωσης Φλώρινας - Ε.ΚΑΤ.Ο., που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

 

Βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των 22 μαθητών/τριων της Β’ τάξης του Γυμνασίου Μελίτης, για τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα  δικαιώματα και τον ρόλο των Ευρωπαίων πολιτών, τις ευκαιρίες κινητικότητας μέσω των προγραμμάτων Erasmus+. Επιπλέον, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και για το πως οι νέοι και οι νέες μπορούν να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.

 

Με το πέρας της συνάντησης, διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς και τις αξίες της.

 

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Γυμνάσιο Μελίτης, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, προς αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.