Στα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ Δεν γίνεται Lockdown!

 

🛑 Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται.

Άρθρο 1 | Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

#Μένουμεσπίτι αλλά δεν ξεχνάμε τους συνανθρώπους μας.

 

🛑 Απαγόρευση των βασανιστηρίων & των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης

Άρθρο 4 | Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

#ΜένουμεΣπίτι αλλά δε μένουμε απαθείς

 

🛑 Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία & φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους

Άρθρο 24 | Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

#Μένουμεσπίτι & φροντίζουμε για την ασφάλεια των παιδιών

 

🛑 Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα σε σωματική & διανοητική του ακεραιότητα.

Άρθρο 3 | Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

#ΜένουμεΣπίτι ίσως δε σημαίνει για όλους #ΕίμαστεΑσφαλείς

 

🛑 Με τα άρθρα 25 και 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η ΕΕ αναγνωρίζει και προστατεύει τα δικαιώματα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

#ΜένουμεΣπίτι με αξιοπρέπεια