Διαγωνισμός «ImagineEU»

Φαντάσου την αλλαγή που θέλεις να δεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση! 

 

Ο διαγωνισμός «ImagineEU» κάλεσε τους νέους Ευρωπαίους και τις νέες Ευρωπαίες των δύο τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες στην ΕΕ. Κλήθηκαν να σκεφτούν συγκεκριμένες ιδέες που μπορούν να καταστήσουν την ΕΕ ένα ακόμα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς και θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση —όπως συμβαίνει και με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ).  

 

Σχηματίζοντας ομάδες έως 7 μαθητών και μαθητριών, τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν τις δημιουργικές ιδέες τους σε σύντομο βίντεο. Υποβλήθηκαν περισσότερα από 400 βίντεο. 388 βίντεο που συμμορφώνονταν με τους κανόνες του διαγωνισμού δημοσιεύθηκαν για δημόσια ψηφοφορία. 

 

Στο τελικό στάδιο, μια κριτική επιτροπή αξιολόγησε τα 50 βίντεο με τις περισσότερες ψήφους προκειμένου να αναδειχθούν οι τρεις νικήτριες ομάδες. 

 

Ο διαγωνισμός αυτός βασίζεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), ενός σημαντικού εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ.  

 

Τα σχολεία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την εργαλειοθήκη «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση — Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» για να προετοιμαστούν για τον διαγωνισμό. Η εργαλειοθήκη, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, περιλαμβάνει 4 ενότητες με εκπαιδευτικά βίντεο και διαδραστικές δραστηριότητες που καλύπτουν θέματα από τη δημοκρατική συμμετοχή έως το ίδιο το εργαλείο της ΕΠΠ.  

 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μονάδα SG.A.1 — Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας. 

 

Βραβείο

Οι τρεις νικήτριες ομάδες κέρδισαν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες, την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 21 έως τις 23 Μαρτίου 2024. 

 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο θεσπίζονται οι πολιτικές και οι νόμοι της ΕΕ και για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.  

 

Κριτική επιτροπή

Μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της κοινότητας της ΕΠΠ αξιολόγησε τα 50 βίντεο με τις περισσότερες ψήφους και βοήθησε στην επιλογή των νικητριών ομάδων

 

Κριτήρια απονομής βραβείου

Τα 50 βίντεο με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το κοινό αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της κοινότητας της ΕΠΠ που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις εθνικές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και από νέους ασκούμενους και νέες ασκούμενες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κριτική επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

  1. Συνάφεια με την ΕΠΠ (0-25 βαθμοί): Είναι η ιδέα του βίντεο σχετική ως θέμα για μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;   
  2. Σαφήνεια (0-50 βαθμοί): Είναι το μήνυμα σαφές και περιεκτικό;  
  3. Δημιουργικότητα (0-25 βαθμοί): Είναι η ιδέα πρωτότυπη; Προσεγγίζει η ομάδα την ιδέα με ενδιαφέροντα τρόπο;