Πρόσκληση συμμετοχής σε θεματικά πάνελ - Διαδικτυακή εκδήλωση για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, 17:00-20:00

Με αφορμή τη διεθνή ημέρα της γυναίκας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα θα διοργανώσει διαδικτυακή εκδήλωση με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών, ακαδημαϊκών, διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης, πολιτών, φοιτητών, μαθητών-πρέσβεων του δικτύου «Σχολεία Πρέσβεις του ΕΚ» και εθελοντών της πρωτοβουλίας Μαζί.eu. 

 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 από τις 17:00 μέχρι τις 20:00. Κατά τις δυο τελευταίες ώρες η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του Γραφείου μας.

 

Η διοργάνωση της εκδήλωσης απαιτεί την εθελοντική υποστήριξη οργανώσεων ή οργανισμών.  

 

Η δομή της εκδήλωσης είναι σε τρία μέρη και έχει ως εξής:

 

Μέρος Α.

• Στις 17:00 η εκδήλωση θα ξεκινήσει για τους συμμετέχοντες στις 5 ομάδες εργασίας. 

• Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ και τον υπεύθυνο διοργάνωσης της εκδήλωσης στην Ελλάδα θα χωριστούν οι ομάδες. 

• Η οργάνωση που θα έχει την ευθύνη του συντονισμού σε κάθε ομάδα θα κάνει μια 10λεπτη εισαγωγική τοποθέτηση /παρουσίαση του θεματικού πλαισίου ώστε να διευκολύνει τη συζήτηση που θα επακολουθήσει. 

• Συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων

• Μετά το πέρας της συζήτησης οι συντονιστές θα καταγράψουν τα κυριότερα συμπεράσματα τα οποία θα παρουσιάσουν στο επόμενο μέρος της εκδήλωσης.

 

Μέρος Β.

• Στις 18:00. Ξεκινά η ζωντανή μετάδοση της εκπομπής στα ΚΔ του Γραφείου (με δυνατότητα αναμετάδοσης από συνεργαζόμενα ΚΔ των οργανισμών που θα λαμβάνουν μέρος).

• Σύντομος χαιρετισμός από τον Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα. 

• Οι συντονιστές της κάθε ομάδας θα έχουν 8 λεπτά στη διάθεση τους να αναπτύξουν τα εξής:

o Περιγραφή του γενικού πλαισίου/θεματικής με την οποία ασχολήθηκε η ομάδα -2 λεπτά

o Σύντομη αναφορά στους συμμετέχοντες και στην οργάνωση που είχε την ευθύνη του συντονισμού. - 1 λεπτό

o Κύρια σημεία στη συζήτηση - 2 λεπτά

o Κύρια συμπεράσματα/εισηγήσεις - 3 λεπτά. 

 

Μέρος Γ.

• Γύρω στις 18:45. Ζωντανή συζήτηση με προσκεκλημένους τους:

o Δημήτρη Παπαδημούλη, Αντιπρόεδρο του ΕΚ, Υπεύθυνο για θέματα ισότητας στο Προεδρείο του ΕΚ  (tbc)

o Ελισάβετ Βόζεμπερκ-Βρυωνίδη, Ευρωβουλευτή, Μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

o Έλενα Κουντουρά, Ευρωβουλευτή, Μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

o Γιάννα Χορμόβα, Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

o Ο συντονισμός της συζήτησης θα γίνει από ένα/μια δημοσιογράφο. 

 

Οι οργανώσεις/οργανισμοί και προτεινόμενες θεματικές ενότητες για τις 5 ομάδες είναι ως εξής:

 

1η ομάδα: 

• Συντονισμός: Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών 

• Θέματα: 

o Ισότητα και διακρίσεις κατά των γυναικών στην εποχή της πανδημίας - γενικό πλαίσιο, κυριότερα θέματα στην Ελλάδα, τα κράτη μέλη της ΕΕ και παγκόσμια 

o Βία κατά των γυναικών

 

2η ομάδα: 

• Συντονισμός: Rise Club

• Θέματα: 

o Επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας μετά την πανδημία

o Συνθήκες εργασίας 

o Τηλεργασία και γυναίκες

 

3η ομάδα: 

• Συντονισμός: Δίκτυο φροντιστών ΕΠΙΟΝΙ 

• Θέματα: 

o Γυναίκες-φροντιστές

 Ψυχικό φορτίο για τις γυναίκες-φροντιστές

 Εξισορρόπηση καθηκόντων και προσωπικής ζωής

 Υποστηρικτικές δομές/πλαίσιο

 

4η ομάδα: 

• Συντονισμός: Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου  

• Θέματα: 

o Γυναίκες στα νησιά

 Πρόσβαση στην εργασία

 Πρόσβαση στην πληροφόρηση 

 Πρόσβαση σε ευκαιρίες /προγράμματα για επαγγελματική-προσωπική ανέλιξη 

 Ποιότητα ζωής

 

5η ομάδα: 

• Συντονισμός: Φοιτητική οργάνωση SAFIA

• Θέματα: 

o Γυναίκες και δημοκρατία

 Συμμετοχή γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

 Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης ως σύμβολα ισότητας

 Διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) 

 

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα θα αποστείλει υλικό (όπως ψηφίσματα του ΕΚ, μελέτες της Υπηρεσίας Μελετών, κλπ) στους συντονιστές για να βοηθήσει με την προετοιμασία των παρουσιάσεων. Αντίστοιχο υλικό μπορεί να δοθεί στους συμμετέχοντες στη ζωντανή συζήτηση.

Ενημερωτικά, η γενική θεματική που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη φετινή μέρα της γυναίκας είναι:

«Ένα φιλόδοξο μέλλον για τις γυναίκες της Ευρώπης μετά τον COVID-19: ψυχικό φορτίο, ισότητα των φύλων στην τηλεργασία και μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας μετά την πανδημία».