Δράση δια ζώσης νομικής πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο Φλώρινας διοργανώνουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 – 17:00, δράση δια ζώσης νομικής πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων, στο Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο Φλώρινας (Ηπείρου 26, Φλώρινα).

 

Νομικοί συνεργάτες του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. θα απαντούν σε εξατομικευμένα ερωτήματα και προβληματισμούς, σχετικά με:

Α) το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ασφαλισμένων όλων των ταμείων (θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες συντάξεις κλπ.) και

Β) τα εργασιακά δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ.).

 

Οι απαντήσεις θα δίνονται στον καθένα ξεχωριστά σε προγραμματισμένα 15λεπτα ραντεβού.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και διέπονται από τον «Κώδικα Δεοντολογίας στην παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας», καθώς και τις διατάξεις που αφορούν στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να κλείσετε ραντεβού ως εξής:

 

Α) Στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας – Παράρτημα Φλώρινας, Ηπείρου 26, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα, τηλ.: 23850 46903, 6971989743, e-mail: taliopoulos@reg.inegsee.gr ,  πρόσωπο επικοινωνίας: Ιωσήφ Ταλιόπουλος  ΚΑΙ

Β) Στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας, Ηπείρου 26, Φλώρινα, τηλ. 23850 46903, e-mail: ekf@ekf.gr, Πρόσωπο επικοινωνίας: Μάρθα Τσακμάκη

 

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

ΕΣΠΑ - "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" https://empedu.gov.gr

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».