Συμμετοχή του Κώστα Φιλιππίδη (ΟΕΝΕΦ) στο 5th Just Transition Platform Meeting

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) και η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER), διοργάνωσαν το 5th Just Transition Platform Meeting, Coal Regions in Transition virtual week and Carbon-intensive regions seminars, από τις 10 έως 12 Μαΐου 2022, στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Κώστας Φιλιππίδης, αποδεχόμενος την πρόσκληση της DG REGIO, συμμετείχε στο πάνελ των κεντρικών ομιλητών στην εκδήλωση που άνοιξε τις εργασίες του JTP με θέμα: “Ο ρόλος της Δίκαιης Μετάβασης σε καιρούς κρίσης”, παρουσία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Ενέργειας, Kadri Simson, και του Γενικού Διευθυντή, Marc Lemaître. Το πάνελ των ομιλητών συμπλήρωναν και οι: Malte Gallée - European Parliament, Miłosława Stępień - Just Transition Campaign Coordinator for CEE - CEE Bankwatch Network και Michał Bieda - Vice-Mayor Bytom.

 

Η ατζέντα της εν λόγω συνάντησης συμπεριλάμβανε τον σημαίνοντα ρόλο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής και του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης σε περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αλλά και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου που θα διασφαλίσει τη δίκαιη μετάβαση των περιφερειών, που πλήττονται άμεσα από την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου. Επιπλέον, επισημάνθηκαν οι προκλήσεις και οι ενεργειακές προοπτικές της Ευρώπης, με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τονίστηκε η αναγκαιότητα για την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Κεντρικός στόχος της συνάντησης ήταν να υπογραμμιστεί η επιτακτική ανάγκη επιτάχυνσης της κλιματικής ουδετερότητας σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal).

 

Στη διάρκεια του τριήμερου φόρουμ οι εποικοδομητικές συζητήσεις και ομιλίες οδήγησαν  στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και εμπεριστατωμένων απόψεων σχετικά με την πράσινη μετάβαση. Το ενδιαφέρον της Ευρώπης, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των εθνικών κυβερνήσεων, των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλων φορέων βρίσκεται ως κεντρικό ζήτημα στην πράσινη μετάβαση. 

 

Ο Κώστας Φιλιππίδης, στην εισήγηση του παρέθεσε στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους υψηλούς δείκτες νεανικής ανεργίας, στο brain drain και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή, καθώς η μετάβαση και η παύση της λιγνιτικής παραγωγής προκαλούν ήδη οξυμένα προβλήματα σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

 

Οι πολιτικές για τη Νεολαία πρέπει να βρίσκονται σε προτεραιότητα γιατί η Δίκαιη Μετάβαση απαιτεί η νεολαία να δώσει το στίγμα και το όραμά της. Οι προτάσεις του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον κ. Φιλιππίδη, επικεντρώνονται σε δράσεις που μπορούν να εφαρμόσουν οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, σε συνεργασία με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Τα στοιχεία που μπορούν να συνθέσουν μια δίκαιη μετάβαση είναι η συνεργασία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών στις περιοχές μετάβασης και η συνεργασία των νέων αυτών των περιοχών με την έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στο διάλογο που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες όπως ο Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Malte Gallée, αλλά και ο αντιδήμαρχος του Μπίτομ (Πολωνία), Michał Bieda συμφώνησαν με την πρόταση του κ. Φιλιππίδη, για την ανάγκη για το συντονισμό των λιγνιτικών περιοχών σε μετάβαση, ενώ συμφώνησαν παράλληλα στην ανάγκη να στηριχθεί άμεσα η Δυτική Μακεδονία ως μια περιοχή που εφαρμόζεται πρώτη από όλες τις περιοχές της Ευρώπης η Μετάβαση. Ο Γενικός Διευθυντής της DG REGIO, Marc Lemaître, αφουγκράζεται τις ανησυχίες αλλά και τα δεδομένα που αφορούν το νεανικό πληθυσμό της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και αναφερόμενος στις επισημάνσεις του Κώστα Φιλιππίδη τόνισε τη σημασία της άμεσης στήριξης της νεολαίας στη Δυτική Μακεδονία με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων που θα στοχεύει στην ενίσχυση των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και των οργανισμών νεολαίας, όπως ο ΟΕΝΕΦ αλλά και στη δημιουργία καινοτόμων και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

 

Μπορείτε να παρακολουθήστε απόσπασμα από την εισήγησή του Κώστα Φιλιππίδη στο επίσημο κανάλι του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας στο YouTube.

 

Παραμείνετε συντονισμένοι στους επίσημους λογαριασμούς του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας και του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και στα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις μας.

 

Οι Νέοι Μπροστά!

Δείτε παρακάτω το απόσπασμα της ομιλίας του κ. Φιλιππίδη και σχετικό φωτογραφικό υλικό.