Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020,  πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019.

 

 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων Κοβεντάρειο, στην Κοζάνη.

 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα διεξαχθεί συνοπτική παρουσίαση των έργων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια με πόρους του ΕΠ και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Παρακάτω παρατίθενται η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη.

 

Κοζάνη, Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

 

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Στην έναρξη της εκδήλωσης θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης.

 

Ημερήσια Διάταξη

 

διάρκεια: 30’ 

χρονολόγιο: 10:00 – 10:30

θέμα: Προσέλευση

 

διάρκεια: 10’

χρονολόγιο: 10:30 – 10:40

θέμα: Παρουσίαση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

εισηγητής: Προϊσταμένη Μονάδας Α - ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

διάρκεια:15’

χρονολόγιο: 10:40 – 10:55

θέμα: Έργα του Τομέα Υποδομών Μεταφορών του προγράμματος που εξυπηρετούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

εισηγητής: Προϊσταμένη Μονάδας Α - ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

διάρκεια: 15’

χρονολόγιο: 10:55 – 11:10

θέμα: Έργα του Τομέα Περιβάλλοντος του προγράμματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

εισηγητής: Προϊστάμενος Μονάδας ΑΠ - ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

διάρκεια: 15’

χρονολόγιο: 11:10 – 11:25

θέμα: Νέες προσκλήσεις – Δυνατότητες χρηματοδότησης νέων έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

εισηγητής: Προϊστάμενος Μονάδας ΑΠ - ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

διάρκεια: 10’

χρονολόγιο: 11:25 – 11:35

θέμα: Ενημερωτικό video με έργα του προγράμματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

διάρκεια: 30’

χρονολόγιο: 11:35 – 12:05

θέμα: Διάλειμμα – καφές

 

διάρκεια: 15’

χρονολόγιο: 12:05 – 12:20

θέμα: Παρουσίαση του έργου της τηλεθέρμανσης Κοζάνης

εισηγητής: Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Κοζάνης

 

διάρκεια: 20’

χρονολόγιο: 12:20 – 12:40

θέμα: Παρουσίαση του τμήματος Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή επί του κάθετου άξονα Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή της Εγνατίας Οδού.

εισηγητής: Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εποπτείας Έργων της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

 

διάρκεια: 80’

χρονολόγιο: 12:40 – 14:00

θέμα: Συζήτηση - Παρεμβάσεις

Συμμετοχή κοινού εκδήλωσης