Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: Αυξημένη χρηματοδότηση για τη στήριξη της μετάβασης των γεωργών και των αλιέων της ΕΕ προς μια πράσινη οικονομία

Στην πρότασή της για την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, η Επιτροπή αυξάνει τους πόρους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) κατά 9 δισ. ευρώ (4 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και 5 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) κατά 500 εκατ. ευρώ. Πρόσθετο ποσό ύψους 15 δισ. ευρώ θα διατεθεί για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του μέσου «ΕΕ – Επόμενη Γενιά», με στόχο την περαιτέρω στήριξη των αγροτικών περιοχών, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την πράσινη μετάβαση και την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης.

 

 

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2020, ο Επίτροπος Βοϊτσιεχόφσκι δήλωσε σχετικά: «Η πρόταση της Επιτροπής αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της γεωργίας μας και τη συνεχή στήριξη που προτίθεται να παρέχει η ΕΕ στους γεωργούς και την αγροτική οικονομία. Θα συμβάλει στην καλύτερη στήριξη των αγροτών ώστε να επιτύχουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση». Ο Επίτροπος Σινκέβιτσους δήλωσε: «Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αλιείας και στην εξασφάλιση των δυνατοτήτων που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση κρίσεων στο μέλλον. Η επίτευξη βιώσιμης αλιείας αποτελεί επένδυση στην ανθεκτικότητα του τομέα και στο μέλλον των αλιέων μας και των γενεών που θα τους διαδεχθούν.» Ερωτήσεις και απαντήσεις με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ΚΓΠ και το ΕΤΘΑ είναι διαθέσιμες εδώ.