Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» 2022-2023

Το Πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» ξεκίνησε το 2016 με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και μαθητές των Λυκείων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών σχολείων. Στην Ελλάδα το εν λόγω Πρόγραμμα υλοποιείται με την έγκριση και υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Παιδείας (βλ. σχετική εγκύκλιο με ημερ. 08/07/2020, 88621/ΓΔ4) και των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Η συμμετοχή των σχολείων στο Πρόγραμμα είναι καθαρά εθελοντική.

 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς και μετά από αξιολόγηση των δράσεων, ο τίτλος του «Σχολείου-Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» αποδίδεται στα επιτυχόντα σχολεία, με διάρκεια ένα χρόνο. Κάθε σχολείο που θέλει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικού ιστότοπου που κοινοποιείται με την «πρόσκληση για υποβολή ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα». Αυτή η πρόσκληση προωθείται προς όλα τα σχολεία της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας ή/και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τη σχολική χρονιά 2022-2023 θα γίνουν δεχτά 100 σχολεία. Σημειώνεται πως προτεραιότητα έχουν τα 65 σχολεία τα οποία αναγορεύονται Πρέσβεις του ΕΚ μετά την αξιολόγηση των δράσεων που υλοποίησαν τη σχολική χρονιά 2021-22. Ο πίνακας με τα σχολεία αυτά είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα (https://www.europarl.europa.eu/greece).

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα 100 σχολεία τα οποία θα γίνουν καταρχήν δεχτά στο Πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

 

Τα επιλεγμένα σχολεία θα πρέπει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου να αποστείλουν ενημέρωση σχετικά με την ομάδα μαθητών και καθηγητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Αυτή η ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από 2 μέχρι 6 καθηγητές και από 6 μέχρι 12 μαθητές. Όλες οι τάξεις του λυκείου (δηλ. Α, Β, Γ) θα πρέπει να εκπροσωπούνται ισάριθμα, ενώ θα πρέπει να τηρείται ισορροπία μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο, ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Παράβαση αυτών των κανόνων ενδέχεται να σημαίνει απόρριψη της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Για συμμετοχή σε δράσεις (όπως εκπαιδευτικές ημερίδες) που οργανώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος εκτός Ελλάδος, η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.  Προς το σκοπό αυτό δίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδική πλακέτα, η οποία μπορεί να αναρτηθεί στο σχολείο. Παράλληλα, απονέμεται τιμητικό δίπλωμα στους Μαθητές - Πρέσβεις του ΕΚ (Junior Ambassadors), τους Καθηγητές - Πρέσβεις του ΕΚ (Senior Ambassadors), καθώς και δίπλωμα αναγνώρισης συμμετοχής σε άλλους μαθητές οι οποίοι είχαν ενεργό δράση στο Πρόγραμμα. 

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12:00 την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022. Η αίτηση συμμετοχής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» 2022-2023 δείτε από την επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα: https://bit.ly/3pX5dec