Εκκίνηση του Σχεδίου Αλληλεγγύης «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Αγροτικές Περιοχές» (SEERA)

Το Σχέδιο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Αγροτικές Περιοχές» (Social Entreprise Ecosystem in Rural Areas - SEERA) αποτελεί ένα καινοτόμο Σχέδιο Αλληλεγγύης που στοχεύει στην υποστήριξη νέων που επιδιώκουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων, επισκέψεων, συναντήσεων, συζητήσεων και δράσεων αλληλεπίδρασης, που οι επωφελούμενοι αποτελούνται κυρίως από ανέργους 16-30 ετών, έχει την ευκαιρία να αναπτύξει ικανότητες, γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις δικές τους κοινωνικές επιχειρήσεις.

 

Για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση του Σχεδίου, έχει επιτευχθεί η συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Εργασίας με την ομάδα-στόχο να αποτελείται από μαθητικό κοινό του 1ου, 2ου και 3ου ΓΕΛ Φλώρινας αλλά και φοιτητές/τριες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να βελτιώσει την κατανόηση και τις γνώσεις των νέων για την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τις βασικές δεξιότητες για τη μάθηση, τη ζωή και την εργασία. Κάθε εργαστήριο καλύπτει ένα διαφορετικό θέμα, όπως η καινοτομία, η ομαδική εργασία, η εμπιστοσύνη κ.α.

 

Οι επιμέρους δραστηριότητές του έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να αξιοποιήσουν διαφορετικές ομάδες δεξιοτήτων

όπως:

• Η κριτική σκέψη και η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων

• Η επικοινωνία και η συνεργασία

• Η δημιουργικότητα και η φαντασία

• Η έννοια του ενεργού πολίτη

• Οι ψηφιακές δεξιότητες

• Η ηγεσία

 

Βασική επιδίωξη μέσω του Σχεδίου είναι η ενίσχυση και ενδυνάμωση της νεολαίας, με ενημερωτικές συναντήσεις και διαλόγους που θα δώσουν την ευκαιρία στους νέους να πληροφορηθούν για σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν άμεσα. Επιπλέον, τους παρέχεται η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του δικαιώματος αλλά και της υποχρέωσής τους για ενεργό συμμετοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία, μια Κοινωνία των Πολιτών, αλλά και για ίσες ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή απόψεων. Με αυτό τον τρόπο μπορεί ο καθένας μας και πόσο μάλλον οι νέοι άνθρωποι, να καταφέρουν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και να χαράξουν το μέλλον τους.

 

Το Σχέδιο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Αγροτικές Περιοχές» είναι ένα Έργο Αλληλεγγύης, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και φορέα υποστήριξης το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΒΙΜ) και η συμμετοχή των επωφελούμενων σε αυτό είναι δωρεάν.