Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και ο ΟΕΝΕΦ στην Προσομοίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Καστοριά.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας με φορέα υποδοχής τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας - ΟΕΝΕΦ στήριξε και συμμετείχε ενεργά στην επιτυχή διοργάνωση της "Α' Πρότυπης Προσομοίωσης Περιφερειακού Συμβουλίου", η οποία έλαβε χώρα από τις 3 - 6 Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πόλη της Καστοριάς.

 

Ειδικότερα, το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε ενεργά στην προβολή και δημοσιοποίηση της δράσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε όλα τα μέλη του Ομίλου αλλά παρείχε αντίστοιχα και υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης, καθώς οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονταν για τη συγκεκριμένη δράση στα γραφεία του Κέντρου μας. Επιπλέον, συνέβαλε σημαντικά και στο οργανωτικό κομμάτι καθώς παρείχε επικοινωνιακό, υποστηρικτικό υλικό (βεβαιώσεις συμμετοχής, καρτελάκια, γραφική ύλη κλπ) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Προσομοίωσης.

 

Κατά την τελετή έναρξης της Προσομοίωσης χαιρετισμό απηύθυναν οι κ. Κωνσταντίνος Στεργίου, Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας & Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - ΟΕΝΕΦ και κ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - ΟΕΝΕΦ και νόμιμος εκπρόσωπος του Edic Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αναφέρθηκαν επιπλέον στον ρόλο του Κέντρου, τις δράσεις, τους στόχους και τις προτεραιότητες του, αλλά και του φορέα υποδοχής του, του ΟΕΝΕΦ, σε σύγκλιση και συνάφεια πάντα με τις αρχές, τις πολιτικές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης ήταν να προωθήσει την ιδέα της Δημοκρατίας και να αφυπνίσει τους νέους για ζητήματα που αφορούν την πόλη τους, μέσω του γόνιμου διαλόγου και της διαδραστικής αυτής εμπειρίας.

 

Οφείλουμε να συγχαρούμε την κοινότητα "Let's be ΚαστοριαΝέοι", μια ομάδα νέων παιδιών με αξίες, όραμα, φιλοδοξίες και ιδανικά με στόχο την ενεργή εμπλοκή τους στα κοινωνικά δρώμενα, αλλά και όλους τους νέους και νέες που συμμετείχαν στην Προσομοίωση, για την εξαίρετη αυτή πρωτοβουλία και δράση τους.

 

Με το πέρας της εκδήλωσης, το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας διένειμε έντυπο ενημερωτικό υλικό και αναμνηστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Οι Νέοι Μπροστά!