Συνάντηση του Προέδρου του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Μία ιδιαίτερα χρήσιμη και παραγωγική συνάντηση είχε ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), κ. Κώστας Φιλιππίδης, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση, στο Αμύνταιο στις 10 Νοεμβρίου 2021. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου και Αντιπρόεδρος του ΟΕΝΕΦ, κ. Χρήστος Θωμαΐδης.

 

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), κ. Κώστας Φιλιππίδης, ανέλυσε διεξοδικά την στρατηγική και τους στόχους του ΟΕΝΕΦ αλλά και του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας σε ζητήματα που αφορούν τη στήριξη της νεολαίας στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και την εφαρμογή Ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων, με επίκεντρο τις νέες και τους νέους. Ο σχεδιασμός του ΟΕΝΕΦ περιλαμβάνει μία σειρά προτάσεων που σκοπό έχουν να θέσουν βασικές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της νεολαίας της Δυτικής Μακεδονίας σε ζητήματα κοινωνικού και εργασιακού ενδιαφέροντος. 

 

Οι ομάδες εργασίας του ΟΕΝΕΦ, έχουν συμμετέχει σε όλες τις προσκλήσεις διαλόγου και έχουν υποβάλει προτάσεις τόσο στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όσο και στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και στο Πράσινο Ταμείο. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε την αναγκαιότητα στήριξης των προτάσεων με αφορμή τον σημαντικό ρόλο που έχει αναλάβει για την μεταλιγνιτική περίοδο και επεσήμανε ότι θα βρίσκεται κοντά σε πρωτοβουλίες με αναπτυξιακό χαρακτήρα.