· 

Συνέντευξη του Επικεφαλής του EDIC Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνου Στεργίου, για το σεμινάριο "SMART Participation in Erasmus+"

Tο σεμινάριο “SMART Participation in Erasmus+” πραγματοποιήθηκε στις 25 με 29 Νοεμβρίου στην Λευκωσία, με τη συμμετοχή 30 σύνεδρων από 8 χώρες, αναδεικνύοντας καινοτόμες ιδέες που συμβάλουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία των πολιτών.

 

Στην εκπομπή #UpToYouth η Eleonora συζητά με την Στέλλα Ρούσου, λειτουργό στο Erasmus+ Youth Cyprus και τον εκπαιδευτή Κωνσταντίνο Στεργίου για το σεμινάριο, τα εκπαιδευτικά εργαλεία και τις μεθόδους μη τυπικής μάθησης του σεμιναρίου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (Ο.ΝΕ.Κ.): https://onek.org.cy/smartparticipation/

 

Στο παρακάτω βίντεο ακολουθεί η συνέντευξη του Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνου Στεργίου, με το ρόλο του Εκπαιδευτή Νέων του σεμιναρίου.