· 

Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με το πρόγραμμα Erasmus+.

Η δραστηριότητα Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ (USEE+) αποτελεί μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου / Youth Board of Cyprus και τις Εθνικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Δράσης "TCA" (www.erasmusplus.cy/TCA-YOUTH), με την επιχορηγούμενη συμμετοχή νέων και youth workers από όλη την Ευρώπη. 

 

Η δραστηριότητα USEE+ έδωσε την ευκαιρία σε 30 συμμετέχοντες από 14 χώρες της Ευρώπης να συζητήσουν και να εργαστούν πάνω στη θεματική της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο μέλλον προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

 

Ο Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, κος Κωνσταντίνος Στεργίου, ως επαγγελματίας Εκπαιδευτής μη-τυπικής μάθησης σε διεθνές επίπεδο, εξηγεί (1.29'') στην εκπομπή Up to You(th) με το Μιχάλη Χρίστου τους στόχους της εκπαίδευσης και τη δομή των δραστηριοτήτων του USEE+. 

 

#USEEplus #uptoyouth