Κατάσταση της Ένωσης 2018

Την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Jean-Claude Juncker θα εκφωνήσει την ετήσια ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. #SOTEU

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την ομιλία από τη σελίδα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα στα ελληνικά!

 

Στην περσινή ομιλία, ο Πρόεδρος Γιούνκερ παρουσίασε το όραμά του για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2025. Η ομιλία συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το εμπόριο, τον έλεγχο των επενδύσεων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη βιομηχανία και τα δεδομένα. Η φετινή ομιλία πραγματοποιείται πριν από τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019 και στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η ομιλία θα συνοδεύεται και πάλι από νέες προτάσεις, ώστε τα λόγια να μετουσιωθούν άμεσα σε πράξεις.

 

Κάθε χρόνο, η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης κάνει αναφορά στα επιτεύγματα του προηγούμενου έτους και παρουσιάζει τις προτεραιότητες του επόμενου έτους. Επίσης, ο Πρόεδρος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα χειριστεί τις επιτακτικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ομιλία ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια, που δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα στον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος.