Επίσκεψη του Γυμνασίου Αμμοχωρίου Φλώρινας στο Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση με το Γυμνάσιο Αμμοχωρίου Φλώρινας, στις 24 Απριλίου του 2018, στο χώρο του Europe Direct. 

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν 30 μαθητές της Β' Γυμνασίου καθώς και 3 καθηγητές-συνοδοί. Αρχικά, υπήρξε καλωσόρισμα και χαιρετισμός των συμμετοχόντων από τον επικεφαλής του Europe Direct κο. Κωνσταντίνο Στεργίου  και στη συνέχεια, έγινε ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εξελίξεις, τις προοπτικές καθώς και τα δικαιώματά μας ως Ευρωπαίοι Πολίτες.

Επίσης, έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus+, τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική συμμετοχή των μαθητών σε αυτά και τα οφέλη τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι μαθητές εκφράστηκαν και επικοινώνησαν δημιουργικά μέσω αυτοσχέδιων παιχνιδιών καθώς και μέσω της εκμάθησης παραδοσιακών χορών.

Σημαντική σαφώς ήταν και η συμμετοχή των εθελοντών EVS (EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) οι οποίοι συστήθηκαν στους μαθητές και αντάλλαξαν σημαντικές πληροφορίες μαζί τους. 

Στο τέλος της επίσκεψης, το Europe Direct χορήγησε σε όλους τους μαθητές από ένα βιβλίο σχετικά με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους καθηγητές φάκελο με ενημερωτικά έντυπα από τα αρχεία και τις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.