Επίσκεψη της Αναπληρώτριας Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας

Επίσκεψη στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε την Τετάρτη 02/05/2018 η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγήτρια κ. Ελένη Τσακιρίδου. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ξενάγηση της κ. Τσακιρίδου στους χώρους του Κέντρου και οι προοπτικές συνεργασίας του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συζήτηση, με τον Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δρ. Κωνσταντίνο Στεργίου, έγινε ανάλυση των ήδη υλοποιούμενων δράσεων του Κέντρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και οι σημαντικές ευκαιρίες που αναπτύσσονται μέσω αυτής της συνεργασίας σε Περιφερειακό επίπεδο.