Ολοκλήρωση του σχεδίου Ανταλλαγής Νέων "Youth Vibes for Europe"

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας, το διάστημα 20-26 Ιουνίου 2018, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων (Youth Exchange) με τίτλο: "Youth Vibes for Europe". Το σχέδιο υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ και την υποστήριξη της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 

Συνολικά στο σχέδιο συμμετείχαν 31 νέοι από 6 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, FYROM, Ιταλία, Ιρλανδία και Σκωτία) και σκοπός του προγράμματος ήταν να ενδυναμωθεί η συμμετοχή των νέων ώστε να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες ως Ευρωπαίοι Πολίτες. Μέσα από τη διαπολιτισμική αυτή ανταλλαγή οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης αποκτώντας μοναδικές εμπειρίες και εφόδια για το μέλλον. Το σχέδιο ανταλλαγής είχε διάρκεια 7 ημέρες και στο πλαίσιο αυτού πραγματοποιήθηκαν και εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Πρέσπα, στο Αμύνταιο και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο χώρος υλοποίησης των δραστηριοτήτων ήταν ο ειδικά διαμορφωμένος για νεανικές δραστηριότητες χώρος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκεται στη Φλώρινα.