· 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Erasmus+ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία με συντονιστή τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ)

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Youth for Social and Solidarity Economy», φιλοξενεί 28 νέους και νέες από 8 χώρες (Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρο, Μάλτα, ΠΓΔΜ, Ισπανία, Σερβία και Ελλάδα) το διάστημα από 3 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020, για τον τομέα της Νεολαίας - Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - EUROPE DIRECT Δυτικής Μακεδονίας υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών και συνεργατών του ΟΕΝΕΦ. Το πρόγραμμα  «Youth for Social and Solidarity Economy», αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό σεμινάριο με σκοπό τη διάχυση των καλών πρακτικών στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, σκοπεύει στην εξασφάλιση της επιχειρηματικής προσέγγισης στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα χωρών  καθώς και στην ενίσχυση και υποστήριξη της ανάπτυξης μιας νέας γενιάς κοινωνικών επιχειρηματιών που θα δώσουν ώθηση στις τοπικές κοινωνίες και θα εργάζονται με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον στο σύνολο.

 

Στην διάρκεια του προγράμματος θα γίνουν επισκέψεις στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΓΑΙΑ», στον Συνεταιρισμό «Πελεκάνος» στην Πρέσπα, καθώς και επίσκεψη στο Επιμελητήριο Φλώρινας και συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Σαπαλίδη.

 

Τα οφέλη του προγράμματος στην διάχυση των πληροφοριών και της ενημέρωσης σχετικά με τα ζητήματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι πολλαπλά και ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη και την δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία όπου παρουσιάζεται έντονο το φαινόμενο της ανεργίας και ιδιαίτερα της νεανικής.

 

Για περισσότερα από 9 χρόνια ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας αποτελεί το βασικό πυλώνα έκφρασης της νεολαίας του τόπου μας. Στηρίζοντας νεανικές πρωτοβουλίες, κοινωνικές δράσεις, αξιοποιώντας το νεανικό ανθρώπινο δυναμικό, προσθέτοντας αξία και στηρίζοντας την τοπική οικονομία με Ευρωπαϊκούς πόρους και παράλληλα κάνοντας γνωστή την ακριτική γωνία της πατρίδας μας σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από τις πρωτοβουλίες κινητικότητας.

 

Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας

 

Οι Νέοι Μπροστά!